Njoko Boka’s schoolproject


 

Voor westerlingen is een degelijke schoolopleiding een evidentie.

Helaas is dat in Gambia niet het geval.

Vele families zijn financieel niet in de mogelijkheid hun kinderen een basisopleiding te laten genieten, laat staan een voortgezette opleiding.

Dat is ook geen wonder als je weet dat het inschrijvingsgeld voor 1 schooljaar voor de lower basic school (van 7 tot 13 jaar) tussen de 90 (public school) en de 300 euro (international school) bedraagt.

Met een gemiddeld loon van 30 euro per maand kom je dan niet ver als ouder.

Daardoor is 50 tot 70 procent van de Gambianen nog steeds analfabeet !

Gelukkig is de toestand de laatste jaren fel verbeterd.  Internationale organisaties (o.a. unicef) zetten zich in voor het verbeteren van schoolinfrastructuur en zetten de regering onder druk om het schoolgeld te verlagen.

Ook Njoko Boka wil hier haar steentje bijdragen!

Omdat wij educatie heel belangrijk vinden en de kinderen betere toekomstkansen willen geven presenteren wij ons nieuw schoolproject.

Wil jij ons helpen dit te realiseren?

Lees dan snel verder !

Hoe gaat VZW Njoko Boka te werk?

Eerst en vooral zijn we op zoek gegaan naar een waterdicht systeem.  We willen er namelijk zeker van zijn dat de centen die onze sponsors geven op de juiste plaats terecht komen.  Daarom hebben we ervoor gekozen een lokale medewerker in te schakelen die voor ons alles zal opvolgen.

Deze medewerker (Kabba Ndow) zal families opzoeken die financieel niet in staat zijn het schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Hij stelt ons project aan hen voor en legt hen onze condities uit nl. dat het gesponsord kind wel degelijk elke dag naar school gaat en de nodige inspanningen daarvoor levert.  In ruil daarvoor zal Njoko Boka het geld voor inschrijving en bijhorende kosten via Kabba aan het schoolhoofd bezorgen.  Kabba bezoekt de school maandelijks om de vorderingen en aanwezigheden van het kind op te volgen.  Merkt hij dat het kind niet aan onze condities voldoet, dan wordt het niet meer gesponsord door Njoko Boka. Per familie zullen 2 kinderen worden gesponsord : een jongen en een meisje.

VZW Njoko Boka start alvast vanaf september 2018 met het ondersteunen van 3 families.  Welke kinderen de gelukkigen zijn kunt u volgen via de website njokoboka.be.

Wil jij dit initiatief steunen?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden :

  1. Doe een eenmalige schenking op ons rekeningnummer BE41 0689 0931 5110 met als mededeling ‘steun schoolproject VZW Njoko Boka’

  2. Stort maandelijks een bedrag naar keuze op ons rekeningnummer BE41 0689 0931 5110 met als mededeling ‘steun schoolproject VZW Njoko Boka’

  3. Kom naar onze activiteiten waarvan de opbrengst steeds integraal naar Gambia gaat.

Wij danken u alvast van harte voor uw steun !

Het Njoko Boka team