Benefiet njoko boka in academie Schoten

Aankondiging warmste maand academie Schoten :

Op 27 november 2019 gaf de Academie van Schoten het startschot voor een nieuwe editie van ‘de warmste maand’. Dit gebeurde tijdens een benefietconcert dat plaatsvond in CC de Kaekelaar.

De opbrengst van alle concerten tussen 27 november en de kerstvakantie ging integraal naar het goede doel. Dit jaar koos de Academie voor de jonge VZW ‘Njoko Boka’ die een schoolproject oprichtte in het kleine West-Afrikaanse landje Gambia.

Helaas is 50 tot 70 % van de Gambianen nog steeds analfabeet waardoor de kansen op een goede job en dus een menswaardig bestaan aanzienlijk laag zijn. Njoko Boka gelooft dat onderwijs de eerste stap is naar betere leefomstandigheden. Door kansarme gezinnen die het hoge schoolgeld voor hun kinderen niet kunnen betalen financieel te steunen probeert deze VZW haar steentje bij te dragen. Lokale medewerkers zorgen ervoor dat de giften goed terecht komen door zelf de kinderen in te schrijven in de scholen en hen op te volgen.

Dit succesvol project leverde maar liefst 4250 euro op ten voordele van de vzw Njoko Boka. Met dit bedrag kan Njoko Boka maar liefst voor 35 kinderen een jaar het schoolgeld betalen.

Hartelijk dank aan alle collega’s en leerlingen van de academie die deze concertenreeks tot een succes maakten, alsook de special guests het ‘AGAPEKOOR’ uit Tanzania en BAM percussie.

Share Post :

More Posts

Geef een reactie